Plechová kavalerie

V pátek 18. listopadu shlédli žáci 2.tříd výchovný koncert, který se konal v sále REDUTA Moravské filharmonie v Olomouci. Během koncertu se děti seznámily s dechovými žesťovými nástroji. Velkou pozornost věnovaly krátkým hudebním ukázkám bicích nástrojů. Vyvrcholením koncertu byly džezové skladby, při kterých děti s nadšením tleskaly do rytmu. Koncert se všem líbil a už teď se těšíme na to, co si pro nás hudebníci Moravské filharmonie Olomouc opět připraví.