Popeláři v kalendáři

To je název výtvarné soutěže, kterou pořádá Centrum ekologických aktivit Sluňákov. Nejprve jsme si s dětmi povídali o tom, co s odpadky. Co je to třídění, kompostování, recyklace. Děti měly plno nápadů, jak mohou samy přispět k šetření životního prostředí. Důležitý je i odvoz kontejnerů s vytříděným odpadem, který provádějí popeláři. Po zopakování těchto důležitých faktů už byl čas na malování. Porota vybrala z více jak čtyřiceti prací dvacet čtyři zdařilých obrázků, které byly poslány do Sluňákova. Doufáme, že se výkresy budou líbit a aspoň některý se objeví v novém odpadovém kalendáři.