Přání jubilantům

Neuplynul ani týden a nás opět oslovila paní ze Sboru pro občanské záležitosti při olomoucké radnici, zda bychom tentokrát předvedli kulturní pásmo jubilantům z řad seniorů. Zájem a důvěra nám udělaly obrovskou radost, a tak jsme se pustili do malých úprav a nacvičování.

Opět nám cestou tam i zpět svítilo sluníčko. Nicméně nejsilněji nás rozehřála vzájemná radost a citové propojení na akci. Děti popřály písní i slovem. Nejkrásnější byly chvíle, kdy děvčátka vodila za ruku jubilanty k představitelům města pro gratulaci. Setkání nejmladší a starší generace rozzářilo slavnostní sál.
Vzájemné loučení bylo provázeno úsměvy a milými slovy díků. Dnešek byl pro děti krásnou školou života, jak vyjádřit úctu starší generaci.