Přátelská návštěva z ČŠI

V pátek 15. listopadu 2019 zavítal na naši školu na přátelskou, celodenní návštěvu PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA, náměstek ústředního školního inspektora. Navštívil hodiny českého, anglického a německého jazyka, zeměpisu, dějepisu, tělesné výchovy, seznámil se s filozofií školy, s formativním hodnocením u nás, s kriteriálním hodnocením, zajímal se o propojování externího a interního hodnocení, o autoevaluační procesy školy, o ekonomické záležitosti školy, o spolupráci se zřizovatelem, povídal si s dětmi, rozmlouval s učiteli. Pro nás opravdu neuvěřitelně inspirativní a podnětné setkání, milá návštěva. Kéž bychom měli možnost setkávat se a besedovat s takovými erudovanými lidmi, kteří jsou pro práci ve školství zapálení přinejmenším stejně jako my, každý den.