Přijímačky nanečisto pro 9. ročník

Ve čtvrtek 16. 3. 2023 jsme pro naše žáky z 9. ročníků připravili simulaci přijímacích zkoušek – přijímačky nanečisto. Děti měly jasný harmonogram, jak bude zkouška probíhat. Seznámili jsme je s aktuální podobou testů u státních přijímacích zkoušek a způsobem jejich vyplňování. Test z českého jazyka a matematiky odpovídal struktuře testů, které budou žáci psát 13. a 14. dubna 2023.
Doufáme, že u přijímacích zkoušek budou naši žáci úspěšní a přejeme jim hodně štěstí!