Přípravný týden na naší škole

Nový školní rok pro pedagogické i nepedagogické pracovníky začíná vždy o něco dříve. Tento rok jsme se všichni sešli 25. srpna 2022. Tímto dnem pro nás začal přípravný týden nového školního roku 2022/2023. Vše se ve škole chystá k zahájení provozu, schází se předmětové komise, píší se tematické plány, pracuje se na výzdobě tříd, věnuje se péče květinám a mnoho dalšího. Naše škola je krásně přichystaná hlavně pro naše děti, aby se u nás cítily příjemně a šťastně. Všem přejeme úspěšný školní rok.