Přírodovědné odpoledne pro páťáky

V úterý dne 5. března se naši páťáci imaginárně přenesli do knihy Julese Verna Tajuplný ostrov. Nejprve společně s vyučující fyziky měli za úkol uprchnout ze zajetí pomocí horkovzdušného balónu. Tento balón zhotovený z izotermické fólie by zahnán větrnou smrští, kterou nám zařídil vzduchový generátor na pustý ostrov. Mapu ostrova pomohl žákům nakreslit pan učitel zeměpisu. Stačilo vzít tvrdý papír, pastely a lak. Když se žáci ocitli na pustém ostrově – tedy v učebně přírodopisu, čekal je pan učitel s otázkou, jak si obstarat obživu. Žáci měli za úkol vyrobit ze smetany máslo. Posledním stanovištěm a zároveň předmětem, se kterým se naši páťáci setkají na druhém stupni, byla chemie. Paní učitelka měla připravený výbuch sopky. Úkolem bylo vymodelovat sopku z plastelíny, nasypat jednou sodu a zalít octem. Výbuchem sopky sice končí kniha Tajuplný ostrov, pro naše žáky je to však začátek něčeho nového, co je bude čekat v příštím školním roce a nač se velmi těší!