Přírodovědný klokan

Ve středu dne 10. října 2018 proběhla na naší škole soutěž Přírodovědný klokan, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Soutěž byla určena pro žáky 8. a 9. tříd. Žáci řešili celkem 24 otázek z oblastí biologie, fyziky, chemie, matematiky a zeměpisu. Nejúspěšnější řešitel byl žák třídy 8. B  - David Müller, který získal 69 bodů. Na druhém a třetím místě se umístili žáci třídy 9. B - Václav Bergman s počtem bodů 64 a Tomáš Varga s 61 body.