Přírodovědný klokan

Ve středu dne 12. října 2022 proběhla na naší škole soutěž Přírodovědný klokan, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Soutěž byla určena pro žáky 8. a 9. tříd. Žáci řešili celkem 24 otázek z oblasti biologie, fyziky, chemie, matematiky a zeměpisu. Nejlepší řešitelkou Přírodovědného klokana se stala žákyně třídy 9. B Anička Šavrňáková se ziskem 64 bodů. Gratulujeme.