Přírodovědný klokan

Ve středu 11. října 2023 proběhla na naší škole již tradiční soutěž s názvem Přírodovědný klokan pod záštitou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěž je určena pro žáky 8. a 9. ročníku, jejím cílem je vzbudit zájem dětí o technické a přírodovědné obory. Žáci řešili celkem 24 úloh z oblasti biologie, fyziky, chemie, zeměpisu a matematiky.

Nejúspěšnějšími řešiteli byli:

Ester Krystýnová ze třídy 9. B

Jan Blahut ze třídy 9. B

Radim Takáč ze třídy 9. A.

Vítězům letošního ročníku patří velká gratulace!