Projekt Záložka do knihy spojuje školy

V tomto školním roce jsme se opět přihlásili do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy, který spolupořádají Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knihovna Jiřího Mahena v Brně.

Téma letošního 10. ročníku bylo List za listem – baví mě číst.

Naše děti už vědí z předcházejících ročníků, že mají za úkol vyrobit záložku do knihy pro kamaráda z partnerské školy na Slovensku. Děti ze ZŠ M.R. Stefanika, Ivanka při Dunaji zase vyrobily záložky pro naše děti.

A pak už jen všichni čekají na balíček plný veselých záložek s tématikou listování v knize.

Užili jsme si hezké chvíle s vyráběním a novou záložku už máme každý ve své rozečtené knize.