Prvňáci a druháci v Pevnosti poznání

Duben a květen byly měsíce, které do výuky opět vnesly svěží vítr. Nejmladší žáci se na návštěvu Pevnosti poznání vždy moc těší a paní učitelky jejich radost sdílejí.

Pro 1. a 2. ročníky jsme zvolili program s názvem „Voda v jednom kole“. Animátoři, kteří se tohoto tématu ujali, nadchli všechny zúčastněné. Paní učitelky nad jejich nasazením nešetřily chválou.

Dětem byl představen živel, který je nositelem života, z několika stran. Celky týkající se koloběhu vody, procházky vodním řečištěm a seznámení se s živočichy, které můžeme u vody či ve vodě najít, byly nenásilně provázány a děti nadchly ke spolupráci. Paní učitelky byly pyšné na své malé svěřence, kteří se nestyděli zapojit do diskuse a aktivně spolupracovat po celou dobu programu. Jako bonus byla na závěr návštěvy třídám umožněna prohlídka expozice zaměřená na lidské tělo.

Věříme, že děti odcházely nejen s novými poznatky, ale i velkým odhodláním vodu chránit a šetřit s ní pro další generace.

Ivana Weissová