Prvňáci v Pevnosti poznání

Těžko říct, co se některým dětem honilo v hlavě, když se dověděly, že půjdou do pevnosti. Ve spojení pevnosti s poznáním jejich fantazie pracovala na plné obrátky. Tak jsme je dlouho nenapínaly a v druhém lednovém týdnu je tam vzaly a Pevnost poznání jim představily.

Každá třída šla zvlášť, takže jejich zážitky se malinko liší, ale spokojenost a nadšení po absolvování programu bylo všem společné. Začátek cesty nám symbolicky odhoukal vlak, který si to pěkně frčel po kolejích pod mostem, po kterém prvňáčci procházeli.

Než si nás animátoři „rozebrali,“ stačili jsme si prohlédnout miniexpozici s ptáky. Díky plyšovým modelům se je děti naučily poznávat a rozšířily si poznatky o zimním ptačím jídelníčku.

Pak se šlo do třetího patra na matematiku. Program s názvem „Pohádkový svět matematiky“ děti zavedl na farmu, kde pomocí slovních úloh počítaly, přiřazovaly a porovnávaly počty hospodářských zvířat. Vyhledávaly různé varianty a kombinace, procvičily si prostorovou orientaci, paměť i logické uvažování. Tvořivá práce je velmi zaujala. Poté si děti osvěžily rovinné geometrické tvary. V druhé části programu se šlo do expozice.

Některé třídy obdivovaly výstavu věnovanou přírodě a koloběhu vody v přírodě, jiné bádaly nad historií města Olomouce a seznámily se s panovnicí, díky které dnes žáci plní povinnou školní docházku.

Dopoledne uteklo a ani jsme se nenadáli a nastal čas návratu. Odcházelo se těžko, ale s myšlenkou, že návštěva Pevnosti poznání bude součástí jejich vzdělávání v každém ročníku.

Ivana Weissová