Radioaktivní přednáška

Konečně se žáci 9. ročníku dočkali své výhry v soutěži Klubu světa energie. Naši školu navštívil odborník z praxe pan Ing. Adam Kecek, Ph.D. z Ústavu jaderného výzkumu Řež v Praze. Pro žáky měl připravenou přednášku na téma Jádro na sto způsobů, kterou obohatil také o praktické měření vzorků radioaktivního materiálu. Přednáška se nesla od historie přes vojenské využití až po jádro v medicíně a účinky ionizujícího záření na lidský organismus. Tato oblast naše žáky zaujala nejvíc. Děkujeme za návštěvu!