Robotika

Programování se pro naše žáky stalo běžnou součástí hodin informatiky. Postupně se učí vytvářet různé algoritmy vedoucí k vyřešení zadaného problému. Většinou se tato činnost odehrává v prostředí Scratch, ve kterém žáci „udílejí pokyny“ virtuálním postavám. V 8. ročníku se žáci posouvají na další úroveň, a sice na programování fyzického objektu – robota. Ve škole pracují se stavebnicí LEGO Education SPIKE, jejíž více než 500 součástek nabízí značný potenciál pro žákovskou kreativitu. Žáci se učí sestavovat robota podle návodu, seznamují se s funkčností senzorů, s prostředím aplikace, vyhledávají chyby v programu a sestavě, vymýšlejí vlastní inovace a nakonec dospějí až ke stavbě a naprogramování vlastního robota.

Martin Stodůlka, Anna Šnajdarová