Rok v kroužku školní družiny Mladý čtenář

Dětem v naší školní družině nabízíme kroužky s různým zaměřením a je o ně vždy velký zájem.

Jak vypovídá název Mladý čtenář, mohlo by se zdát, že se jedná o kroužek čtení, ale děti by mohly vyprávět, že to není jen o čtení, ale máme zde různé aktivity. Pravidelně navštěvujeme dětské oddělení městské knihovny, půjčujeme si zde knížky, časopisy i CD, účastníme se různých programů, soutěží i akcí, které knihovna pořádá. Velký úspěch zaznamenávají naši mladí čtenáři v literární soutěži školních družin, kde letos opět obhájili 1. místo. Navrhovali jsme úvodní stránku narozeninového čísla časopisu Mateřídouška a plakáty k oblíbeným knihám od Ivy Peroutkové a Ledové království. Vytvořili jsme společné ilustrace k oblíbeným pohádkám. Zajímavá je i spolupráce se společností Celé Česko čte dětem, kde se klade důraz na předčítání, spolupracujeme s anketou Suk a Zlatá stuha. Letos jsme opět s dětmi vyráběli záložky do projektu Záložka spojuje. A mnoho dalšího zajímavého kolem knížek.

V kroužku pomáháme dětem, aby se staly opravdovými čtenáři, četly s porozuměním a literatura byla součástí jejich života. Těšíme se v příštím školním roce.