Rozvíjíme digitální kompetenci

S digitálními zařízeními se běžně setkáváme, jsou totiž nedílnou součástí našeho života. Základní školy mají od tzv. malé revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání za úkol rozvíjet u žáků digitální kompetenci. Ta spočívá mimo jiné také v tom, že žák je veden k ovládání běžně užívaných digitálních zařízení, aplikací a služeb – využívá je i při učení, za účelem usnadnění a zefektivnění pracovního postupu a také ke zkvalitnění výsledků své práce. S novým školním rokem jsme ke stávajícímu technickému vybavení zařadili do běžné výuky nově pořízené tablety, které jsou zvlášť vhodné tam, kde je limitací malý displej mobilního telefonu. Žáci je využijí všude tam, kde bude potřeba – např. pro připojení k měřícím čidlům Vernier, rychlé vyhledání informací, spuštění vzdělávacích aplikací, zobrazení rozšířené reality, zobrazení přichystaných obrazových materiálů… Věříme, že žákům budou tablety dobře sloužit a pomohou jim v hodinách nejen k rozvoji digitální kompetence.