Sběr papíru

V týdnu od 19. do 23. května proběhl na naší škole sběr papíru. Děti se do něho aktivně zapojily. Prokázaly, stejně jako každý rok, že rády soutěží. Podařilo se jim naplnit dva kontejnery o celkové hmotnosti 7 307 kg.

Mezi nejšikovnější sběrače patřily tradičně děti z prvního stupně. Nejvíce – 510 kg nasbírala žákyně 3. A Tereza Hlaviznová. Druhé místo obsadil s 324 kg Daniel Deutsch z 1. A a třetí místo s 306 kg Klára Hodulíková ze 3. A.

Na předních místech se dále umístili tito žáci: Lucie Šándorová ze 4. A s 299 kg, Daniela Večerková z 2. B s 293 kg, Viktorie Smékalová ze 3. A s 291 kg, Edita Sikorová z 1. B s 227 kg, Silvie Glosová z 9. A s 202 kg, Klára Hrabalová ze 3. B se 174 kg a Jan Pecina ze 4. A se 173 kg.

1. místo s 1 871 kg obsadila třída 3. A
2. místo s 930 kg získala třída 1. B
3. místo s 825 kg patří třídě 3. B

Sběr by určitě neproběhl tak hladce bez vydatné pomoci několika žáků a žákyň 9. A: Romana Dostála, Vojtěcha Nesnídala, Tonyho Krososky, Kláry Malíčkové, Dominika Lexy, Silvie Glosové a Kristýny Filákové.