Scholaris 2018

Ve středu 21. listopadu se žáci 9. ročníků zúčastnili každoroční  prezentační výstavy oborů vzdělávání středních a vyšších odborných škol Olomouckého kraje Scholaris. Na tradičním místě, v areálu Střední školy polytechnické, se představily školy z našeho i jiných měst. Deváťáci se velmi aktivně zajímali o nabídku oborů, organizaci studia, systém přijímacího řízení a možnosti budoucího uplatnění.  V rozhovorech s učiteli a žáky středních škol získávali důležité informace, které jim jistě v krátké době pomohou učinit uvážlivé rozhodnutí o jejich budoucí profesní orientaci.