Seznamte se, prosím

Téma naší první společné akce školní družiny nemohlo být jiné. Sešli jsme se na školním hřišti a zkoušeli jsme zjistit, co máme společné a tím se také lépe mezi sebou poznat.

Nejdříve jsme si ukázali jednotlivá oddělení, děti si zvolily barevné oblečení podle barvy svého oddělení, tak to bylo snadné a krátce se představily i paní vychovatelky.

Naše školní družina nabízí kroužky s různým zaměřením a děti je každoročně rády navštěvují.  Paní vychovatelky zde využily čas a dětem činnost svých kroužků představily.

Abychom se cítili v naší školní družině dobře a bezpečně, je třeba si nastavit pravidla. Tento úkol splnily děti v jednotlivých odděleních a svoje pravidla, která považují za důležitá a budou se snažit je dodržovat, si napsaly a vystavily ve své třídě.

Přejeme všem dětem příjemně strávený rok ve školní družině.