Škola v přípravném týdnu

Přestože školní rok začíná každoročně až 1. září sešli jsme se s pedagogickými i nepedagogickými pracovníky na našem prvním poprázdninovém setkání již 25. srpna 2020. Ve škole tomu říkáme PŘÍPRAVNÝ TÝDEN. Chystáme školu k zahájení školního roku, koncipujeme strategii výuky pro nový školní rok, sestavujeme tematické plány, jednáme v předmětových komisích, připravujeme oborové a projektové dny a mnoho dalšího. Chystáme samozřejmě i prostory školy pro naše děti, aby se jim u nás líbilo. A i letos se nám podařilo nachystat školu tak, že rozhodně patří mezi školy nejpěknější v České republice. Svými dětmi, jejich skvělými rodiči a nádherným materiálním prostředím. A nemohu zapomenout také na nás – skvělým pedagogickým i nepedagogickým sborem.