Školení pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci absolvovali v přípravném týdnu školení zaměřená na komunikaci, správu a nakládání s osobními údaji a vedení třídnických hodin. Právě třídnické hodiny budou jednou z oblastí, na kterou se naše škola v nadcházejícím školním roce zaměří.