Školení první pomoci

Ve čtvrtek dne 19. října 2023 se vychovatelky školní družiny a všichni učitelé naší školy zúčastnili školení první pomoci, jehož se skvěle ujala paní

Mgr. Pavlína Miltová, která je díky svým zkušenostem ve svém oboru naprostou odbornicí.

Nejdříve jsme byli seznámeni s postupy, jak se chovat v krizových situacích, s nimiž v rámci školy či při akcích pořádaných školou můžeme přijít se žáky do styku. Pozornost byla věnována zejména informacím o zajištění základních životních funkcí – vědomí, dýchání, srdeční činnosti
a samozřejmě nechybělo ani poučení o základní neodkladné resuscitaci
a následně i její praktické provedení hned na několika typech dětských
i dospělých figurín.  Rovněž jsme byli seznámeni s nejčastějšími typy zranění u dětí i s postupem řešení poskytnutí nezbytné pomoci v konkrétních případech. Také jsme byli informováni o tom, co vše nesmí chybět ve výbavě školních lékárniček, prohlédli jsme si i nejrůznější pomůcky a ukázky – druhy obvazů, typy dezinfekce i aplikátorů aj. 

Všichni ve své profesi jistě oceníme, že jsme se naučili základní postupy pro poskytnutí nezbytné předlékařské pomoci zraněnému před zajištěním profesionální pomoci.

Za cenné informace i praktické ukázky moc děkujeme.