Školní kolo dějepisné olympiády

Ve čtvrtek 8. 12. 2022 se žáci 8. – 9. ročníku zapojili do školního kola dějepisné olympiády. Téma bylo: Československé dějiny v evropských souvislostech. Školní kolo olympiády probíhalo z pohodlí domova, v online prostředí MS Teams. Vítězem se stal Adam Vraj z třídy 9. B, kterému chyběl jen jeden bod do plného počtu bodů. Druhé místo patří Honzovi Růčkovi (třída 9. B). Třetí místo obsadila Julie Zdražilová z 8. B.

Všem žákům děkujeme za účast. A vítězi přejeme hodně úspěchu v okresním kole, které bude v lednu.