Školní společenský ples

V sobotu dne 17. března 2012 se konal v prostorách naší krásné školy v pořadí již devátý slavnostní společenský ples, kterého se zúčastnili nejen rodiče našich žáků, ale také samozřejmě tančící část našeho pedagogického i nepedagogického sboru. Plesem provázel moderátor Radia Haná Lukáš Kobza, k tanci a poslechu hrála kapela PROFI–L vedená kapelníkem Daliborem Křepským. Účastníci plesu obdivně tleskali skvělému vystoupení páru TK Olymp – Patriku Vymětalovi a Haně Brunclíkové, který předvedl ukázky latinskoamerických tanců. V jídelně hrála k poslechu i ke zpívání cimbálovka Katky Pončíkové. Ples se i letos opravdu vydařil.