Školní výlet 7. tříd

Ve čtvrtek dne 30. května 2024 se žáci obou 7. tříd spolu s třídními učiteli vydali na školní výlet do areálu ekologického centra Sluňákov. Cesta autobusem velmi rychle uběhla a než jsme se nadáli, už jsme vystupovali v Horce nad Moravou na zastávce „U Přejezdu“, odkud jsme pokračovali procházkou k areálu ekologického centra Sluňákov.

Zde si děti řádně užily sportovního hřiště – kluci hráli fotbal, děvčata si házela s míčem, případně užívala sluníčka a relaxování v přírodě. Poté jsme se vydali na procházku areálem, kde jsme si společně prohlédli různá zajímavá stanoviště – např. „Kouzelný les zvuků“, cestou jsme potkali i nejrůznější zvířata a vylezli jsme i na místní rozhlednu. V přilehlých mokřadech si děti vyzkoušely také lov síťkou a pod vedením pana učitele Dřímala rozpoznávaly obyvatele zdejších vod. Na závěr výletu jsme společně na místním ohništi rozdělali oheň a opekli špekáčky, které dětem velmi chutnaly. Ještě trochu sportu před odjezdem, úklid ohniště a výlet je u konce.

Naši sedmáci si den se sportem a pobyt v přírodě velmi užili, což dokládají i přiložené fotografie. Patří jim naše poděkování za hezky strávený společný den a moc děkujeme i panu učiteli Pavlu Dřímalovi za doprovod na školním výletě.