SLAVNOST SLABIKÁŘE

Zkuste si tipnout, kteří žáci jsou nejvíce nadšení z každého nového pracovního sešitu či učebnice. Pokud vaše odpověď zní, že prvňáčci, hádali jste správně.

S prvními písmeny, slabikami, slovy i větami je seznámila Živá abeceda. Díky této útlé knize se děti naučily proměnit neznámé znaky v knize na smysluplná písmenka.

Dnes na všechny žáčky prvních tříd čekaly červené Slabikáře. Opustily své dosavadní místo ve skříni, aby doputovaly ke svému novému majiteli. Děti si je však nejdříve musely zasloužit - předvést znalost říkanek na různá písmena, zvládnout čtení slabik a jejich přiřazení ke správnému obrázku, podle krátkých ukázek poznat názvy pohádek a pro radost ze slavnostního okamžiku si společně s paními učitelkami zazpívat.

Průběh slavnosti zpestřila přítomnost malých plyšových maskotů – ježečka Bohouška a medvídka Jožánka. S dětmi si povídali o čtení a tajemstvích, která nám díky této znalosti knihy odhalují. Protože se obě zvířátka brzy uloží k zimnímu spánku, chtěla od dětí slyšet slib, že budou v zimě poctivě číst a na jaře je příjemně překvapí svým výkonem.

Teď už nic nebránilo předávání Slabikářů dětem. Kouzelný klíč otevřel cestu k této krásné knize a každý prvňáček, pasovaný svojí paní učitelkou na čtenáře, slíbil, že bude poctivě trénovat. Do své třídy si děti odnášely nové učebnice, pracovní list a dopis, který jim s pomocí zvířátek napsal jejich nový kamarád – Slabikář.

I paní učitelky se dočkaly odměny. Slova nadšené malé Klárky: „Paní učitelko, já tomu ani nemůžu uvěřit, že mám Slabikář,“ je zahřála u srdce.