Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 proběhlo tradičně před budovou naší nádherné školy, kde se shromáždily naše úžasné a usmívající se děti společně se svými rodiči. Po téměř půlroční nepřítomnosti dětí ve škole to bylo milé a příjemné setkání. Nejvíce napjatí a nedočkaví byli samozřejmě roztomilí prvňáčci, kteří tuto slávu společně s námi zažívali poprvé, ale i na ostatních dětech byla vidět napjatost a očekávání z příchodu nového školního roku. Celá akce byla doprovázena opět reprodukovanou hudbou a komentáři skvělé moderátorky Rádia Haná – Martiny Kvítko Procházkové, která k našemu slavnostnímu zahájení patří. V osm hodin se pak otevřely dveře školy a kompletní pedagogický i nepedagogický sbor i s vedením školy nastoupil na schodiště před budovu základní školy. Počasí se na správný okamžik umoudřilo a dopřálo nám se přivítat bez deště. Zbyněk Kundrum společně s 1. náměstkem primátora, panem Martinem Majorem, pak slavnostně přivítal všechny přítomné, prvňáčkům popřál šťastný start do vzdělávání, představil kolektiv pedagogických pracovníků a všem popřál úspěšný školní rok 2020/2021.