Souboj čtenářů

V pondělí dne 3. dubna 2023 se žáci šestých tříd zúčastnili soutěžního klání s názvem Souboj čtenářů. Na tu se naši žáci připravovali již od února, kdy byli seznámeni s pěti soutěžními knižními tituly. Jejich úkolem pak bylo co nejvíce těchto knih přečíst, aby poté mohli v online finále co možná nejpřesněji zodpovědět všetečné otázky ke knihám. Žáci tento úkol přijali jako výzvu, v průběhu společně o přečtených knihách diskutovali, rovněž sdíleli své poznámky k přečteným knihám. I v samotném finále se děti opravdu snažily a v nelehkém zápolení zodpověděly téměř všechny dotazy. Těší nás, že se žáci nad knihami náležitě zamýšleli, díky čtení si mnoho z nich uvědomilo, jaké mají ve svém životě štěstí. V neposlední řadě se pak přesvědčili se, že i s knihou se dá zažít mnoho zábavy a že čtení rozhodně není nuda.