Sportovní den 2023

V pátek dne 22. září 2023 se na naší škole konal Velký dětský sportovní den. Děti si vyzkoušely pět disciplín ze závodu „Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV)“: trojskok z místa, přeskok přes švihadlo, hod medicinbalem, sed-lehy a kliky.

Po absolvování víceboje si děti vyzkoušely také střelbu na basketbalový koš, pétanque, kuličky, střelbu na florbalovou branku, tanec, přetahování lanem a zahrály si i vybíjenou. Zároveň probíhal závod vítězů jednotlivých tříd v běhu na 50 metrů a finále závodu ve skoku dalekém. Závěr Sportovního dne vyvrcholil utkáním v kopané, kdy naši žáci (genderově vyvážený tým) hráli proti sportovním osobnostem (Alois Kaňkovský a Zdeněk Zlámal) a proti učitelům. Celý sportovní den byl provázen hudbou. O zdravé fresh občerstvení se postaral nákupní řetězec Globus. Samotný catering pak výborně připravil Adam Burďák za asistence žáků 9. tříd.  Nenápadnými, avšak nepostradatelnými byla dvojice kolegyň Evičky Ehlerové a Ivanky Kubicové, které se postaraly o hladký průběh zpracování sportovních výsledků. Obdiv patří i kolegovi Martinu Stodůlkovi, jenž se neostýchal poměřit své síly v běhu na 50 m s našimi nejrychlejšími dětmi.

Náš velký den s námi strávili významní hosté z oblasti olomouckého sportu - Alois Kaňkovský a Zdeněk Zlámal. Hned po jejich příchodu se u jejich improvizované lavice vytvořila veliká fronta. Všichni, kteří měli zájem, získali autogram, společně se vyfotili či si se sportovcem krátce popovídali.

Sportovní den se vydařil a snad i založil novou budoucí tradici naší školy ZŠ Olomouc, Mozartova 48. Děti byly nadšené, spokojené a den si skvěle užily.

Poděkování za pomoc a realizaci dne patří:

  • žákům devátých tříd, kteří se organizačně na dni významně podíleli,
  • Aloisi Kaňkovskému a Zdeňku Zlámalovi – našim hostům,
  • Globusu – za skvělé zdravé občerstvení,
  • všem aktivně se podílejícím učitelům.                                   Jiří Boháček