Švihadlová školka

Závěrem měsíce června se téměř všechny děti zapsané do naší školní družinky zúčastnily během několika dní švihadlového klání, a to formou absolvování švihadlové školky. K tomuto účelu jsme využili prostory našeho školního hřiště. Nejprve jsme si s dětmi popovídali o významu skákání (švihání) přes švihadlo, poté jsme si metodicky vysvětlili všechny přeskoky a následně jsme se dali do skákání (švihání).  Celkem 10 disciplín švihadlové školky děti pak během několika dní zvládly naprosto bravurně a s lehkostí.  Přeskok snožmo, přeskok střídavě pravou a levou nohou, přeskok pravou, přeskok levou, přeskok vzad, přeskok zkřižmo, přeskok zkřižmo vzad i ve finále legendární vajíčko – to vše dohromady nečinilo dětem žádné potíže. Všechny disciplíny s naprostou lehkostí zvládlo z 91 účastníků celkem 52 děvčat a chlapců.  A 39 dětí bylo úspěšných částečně. Popracujeme proto ještě na přeskocích vzad, dopilujeme přeskoky po pravé či levé noze, přeskoky zkřižmo a v příštím školním roce klání zopakujeme. A možná přidáme na rychlosti, pokusíme se zařadit dvojšvihy, trojšvihy, otočky. Skákání přes švihadlo totiž posiluje celé tělo, posiluje ruce, nohy, záda, ramena a svaly v každé části těla, šetří klouby, zlepšuje koordinaci těla a rovnováhu a dostává nás do dobré kondice a příjemné nálady z radosti z pohybu. A dobrá nálada nás všechny provázela po celou dobu našeho švihadlového školkování. 

Ludmila Kundrumová