Svržení atomových bomb na Japonsko

(párová výuka fyziky a dějepisu) 

Učitelé fyziky a dějepisu na ZŠ Mozartova se rozhodli spojit své síly. Uspořádali pro žáky 9. ročníku společnou, párovou výuku a na jedné z klíčových událostí moderních dějin – svržení atomových bomb na Japonsko na konci 2. světové války – ukázali propojenost svých předmětů. Naši žáci tak měli možnost nahlédnout na atomovou energii v širokých souvislostech vědeckých, historických a geografických, ale i v stále aktuálních otázkách etických. Možná i tato nabytá komplexní znalost stála za živým zájmem deváťáků i bohatou diskusí, kterých se hodině po zásluze dostalo.