Tajemný Halloween

Strašidla a kouzla lákají děti od nepaměti. Proto jsme si na naší škole v úterý 31. října s žáky 1. stupně prožili Halloween „po česku“.

Třídy se proměnily v místnosti plné světýlek, pavouků, netopýrů a jiné havěti. Děti ani jejich paní učitelky nezůstaly pozadu. Dnu vládla podle tradice černá a oranžová barva a o nápadité převleky a doplňky nebyla nouze. Ti menší byli milí, děti čtvrtých a pátých tříd se k maskování postavily odvážněji a jejich kostýmy mohly leckoho i polekat.

Vyučování proběhlo v halloweenském duchu.  Strašidelně se zaokrouhlovalo, počítaly se sovy a netopýři, řešily slovní úlohy plné nadpřirozených sil, opakovala násobilka s příšerkami. V hodinách češtiny leckterý jazyk důkladně zamotal jazykolam, dotvářely se strašidelné příběhy, četly legendy.

Hodina angličtiny přispěla k rozšíření slovní zásoby k tématu. Ve výtvarné výchově výkresům vévodily dýně a strašidla.

Dopoledne nebylo pouze o Halloweenu, který má svůj domov v anglosaských zemích.  Připomněli jsme si i naše Dušičky. Vzpomínka na naše blízké a uctění jejich památky jsou nedílnou součástí života všech rodin. Děti si sdělovaly své zážitky a dojmy z nazdobených hřbitovů plných světýlek. Bylo by příjemné, kdyby si lidé v rodinném kruhu napříč generacemi našli čas na vyprávění o svých předcích.

Závěr dne vedl k pochopení obou svátků. Napomohl tomu Vennův diagram, který objasnil, v čem se oba svátky liší a co mají naopak společného.