Tandemová výuka

Klasické vyučovací hodině se tandemová výuka opravdu moc nepodobá. Na naší škole právě takové vyučování v některých hodinách probíhá. Potkávají se dva učitelé, kdy jeden z nich si přizve do tandemu svého kolegu. Učí tak jako dva rovnocenní partneři, kdy se jeden bez druhého neobejde. Mají jasně daný společný cíl, společnou cestu, no a zkrátka ve dvou se to lépe táhne.  

V tomto školním roce opět proběhla tandemová výuka například mezi dějepisem a fyzikou, kdy téma Svržení atomových bomb se přímo nabízí k tomuto propojení. Další krásný tandem vznikl nově mezi fyzikou a přírodopisem, kdy jsme pomocí termokamery zkoumali lidské tělo. Netradiční je také propojení fyziky s hudební výchovou, kde se díváme na hudební nástroje jako na zdroje zvuku.  Zajímavé propojení vzniká ještě mezi chemií a fyzikou v rámci zkoumání elektrolýzy.  Příští měsíc naše žáky čeká hledání a řešení příčiny monzunů v závislosti na tlaku vzduchu, to se propojí fyzika a zeměpis. Tandemové hodiny naše žáky baví, učí se díky nim v souvislostech, zažívají odbornou diskuzi, a proto se snažíme nacházet další nová vhodná témata pro tento způsob výuky.