Testování SCATE jaro 2016

V měsíci dubnu se naši žáci 6. až 9. ročníků zúčastnili každoročního testování společnosti SCIO v anglickém jazyce SCATE (Scio Adapive Computer Test), ve kterém si ověřili své dovednosti ve čtení a porozumění textu, porozumění mluvenému slovu, své znalosti gramatiky a slovní zásoby a schopnost orientovat se v základních konverzačních situacích. Všem testovaným žákům byla předána podrobná listina s jejich dosaženou úrovní.

Nutno říci, že výstupní úroveň anglického jazyka žáků základních škol je definována v mezinárodním standardu CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). Podle tohoto standardu by měli žáci odcházet ze ZŠ s úrovní A2. Této úrovně na naší škole letos dosáhli kromě deváťáků povětšinou už i všichni osmáci.

16 žáků napříč ročníky 2. stupně dosáhlo v letošním testování dokonce úrovně B1. Třešničkou na dortu a naší pýchou jsou tři žáci devátého a jeden žák osmého ročníku, jež se ve SCATE testování dopracovali až k B2 úrovni, s jakou běžně končí studenti středních škol.