Testování SCIO – STONOŽKA 7. ročník

Naše škola velmi ráda spolupracuje se společností SCIO a účastní se různých testování zaměřených na nejrůznější vzdělávací oblasti i předměty.  I letos v dubnu se žáci 7. tříd již tradičně zúčastnili srovnávacího testování SCIO – STONOŽKA 7, které zjišťovalo prostřednictvím různorodě koncipovaných testových úloh míru znalostí, dovedností i kompetencí v českém jazyce, matematice a také obecné studijní předpoklady žáků.

Test z českého jazyka obsahoval celkem 40 úloh, které se zaměřovaly na všechny složky českého jazyka. Součástí testu bylo ověřování nejen gramatiky a znalostí pravopisu, ale převážná část testových úloh se zabývala především prací s textem – jeho porozuměním, kritickým posouzením i interpretací.

Matematická část obsahovala 30 úloh a zahrnovala úkoly ze všech tematických celků školního vzdělávacího plánu – číslo a proměnná, geometrie v rovině a v prostoru, nestandardní aplikační úlohy a problémy, závislosti, vztahy a práce s daty.  Žáci tak mohou zjistit, jak jsou na tom nejen s matematickými znalostmi, ale i schopností aplikovat je na řešení složitějších problémů a úloh z praxe.

Žáci měli rovněž možnost ověřit si prostřednictvím testu – Studijní obecné předpoklady, jaké mají předpoklady pro další práci i studium. Prostřednictvím realizovaného testování žáci získali velmi cennou zpětnou vazbu o své školní práci a dosavadních výsledcích i možnost srovnání s ostatními žáky v rámci České republiky.