TESTOVÁNÍ V ANGLICKÉM JAZYCE SCATE PODZIM 2019

Na začátku měsíce října se žáci 5. až 9. ročníků zúčastnili tradičního testování společnosti SCIO v anglickém jazyce SCATE (Scio Adapive Computer Test), ve kterém si ověřili své dovednosti ve čtení a porozumění textu, porozumění mluvenému slovu, své znalosti gramatiky a slovní zásoby a schopnost orientovat se v základních konverzačních situacích.

Tato forma testování nám poskytuje cennou zpětnou vazbu, která dětem i nám napoví, kde se žáci v daném období nacházejí a čeho všeho ještě mohou dosáhnout a hlavně v čem můžeme jednotlivým žákům pomoci, aby své aktuální výsledky zlepšili. V říjnu každého školního roku tak on-line formou dětem poskytneme vstupní a na přelomu května a června výstupní hodnocení jejich dovedností v angličtině. Je příjemné sledovat nadšení dětí, které mají radost ze svých dosažených výsledků, které mají okamžitě k dispozici. Výstupní úroveň anglického jazyka žáků základních škol je definována v mezinárodním standardu CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). Podle tohoto standardu by měli žáci pátých ročníků dosahovat úrovně A1 a žáci devátých ročníků odcházet ze základní školy s úrovní A2. Této úrovně na naší škole letos dosáhli kromě deváťáků povětšinou už i všichni osmáci a výjimkou nejsou ani děti ze sedmých, šestých nebo dokonce pátých tříd!