Třídnická hodina 3. A

Žáci 3.A pracovali v poslední třídnické hodině na společném výtvoru. Jednalo se o aktivitu „Ostrov“, kdy děti dostaly jedinou instrukci: jejich třída je jedna velká skupina, která ztroskotala u opuštěného ostrova. Následně děti dostaly dlouhý pruh čistého papíru, na který měly za úkol nakreslit svůj společný ostrov. Beze slov. Mile mě překvapilo, že opravdu každé dítě si našlo „své“ místečko u papíru. Při této činnosti se děti učily spolupracovat (beze slov) a měly možnost pracovat na společném projektu. Zároveň se tak podařilo vytvořit dětem prostor pro společnou tvorbu a zážitky. Děti byly nadšené a těší se na další z aktivit, pomocí kterých rozvíjejí své schopnosti komunikace a spolupráce. Třídnické hodiny mají tedy své opodstatněné místo ve vzdělávání dětí, a to zejména při budování žádoucích vztahů v kolektivu a neomezují se tak pouze na organizační a provozní záležitosti.