Tříkrálové zpívání

Nejmenší žáčci se letos vydali na cestu „z Betléma až do naší školy“, aby popřáli „Štěstí tomu domu.“

Zpočátku bylo nutné rozlousknout oříšek, kdo z nadšených zpěváčků bude tříkrálovou koledu zpívat.  Dokázali jsme si s problémem poradit.
Zpívající party byly dvě a zpočátku se ve vinšování střídaly. Nakonec jsme to vyřešili po svém. Naše třídy a kanceláře navštěvovali hned dva Kašparové, dva Melicharové a dva Baltazarové současně. Ničemu a nikomu to nevadilo, protože všude mělo všech šest králů dveře otevřené. Zazpívali dokonce i rodičům ve vestibulu školy.
Nakonec zašli s koledou do školní jídelny. Paní kuchařky budou mít nelehký úkol, protože přání je zavazuje k vydávání vynikajících obědů.

Co dodat závěrem? Všem se zpívání moc líbilo. Účinkujícím i posluchačům. Teď už se jen kochejte, jak to králům slušelo.