Turnaj 2023

Dne 5. května 2023 se na naší škole konal již tradiční turnaj čtvrtých a pátých tříd. Děvčata hrála turnaj ve vybíjené a chlapci ve florbalu.

Umístění ve vybíjené:

1. místo: 5. A

2. místo: 4. B

3. místo: 5. B

4. místo: 4. A

 

Umístění ve florbalu:

1. místo: 4. B

2. místo: 5. A

3. místo: 5. B

4. místo: 4. A

 

Turnaj proběhl v bouřlivé atmosféře a děti zápasy hodně prožívaly. Děti podaly velmi dobré výkony a sportovní den si užily. Velký dík patří třídním učitelům 4. a 5. tříd za pomoc při organizaci sportovního dne. Dík patří i vedení školy za umožnění konání turnaje a za zakoupení cen pro všechny žáky.

Jiří Boháček a Adam Svider