Umím pomoci při poranění - první pomoc

Ve středu 16. 5. opustili žáci naší školy školní lavice a společně se vydali do areálu výstaviště Flora ve Smetanových sadech, kde pro ně pracovníci Katedry antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci ve spolupráci s naší školou, Českým červeným křížem a Vězeňskou službou ČR – Věznice Mírov nachystali projektový den s názvem „Umím pomoci při poranění – první pomoc”.
Na dvanácti stanovištích se žáci postupně seznámili nejen s teoretickými znalostmi při poskytování první pomoci, ale mohli si i prakticky vyzkoušet jednotlivé aktivity související s poskytnutím první pomoci při náhlém ohrožení života nebo postižení zdraví. Za svůj aktivní přístup při nácviku první pomoci a za splnění všech úkolů získali všichni žáci srdíčko – ručně šitý výrobek, který jim na závěr předali zástupci Vězeňské služby ČR – Věznice Mírov. Každý žák si navíc domů odnesl i vyplněný pracovní list s názornými obrázky a tématy jednotlivých stanovišť.
Za tento projektový den děkujeme obzvláště pracovníkům a studentům PdF UP, kteří pro nás nachystali zajímavý a poutavý vzdělávací program.