Vánoční diskotéka

V předposlední školní den před nejkrásnějšími svátky v roce se u nás opět uskutečnila Vánoční diskotéka s Rádiem Haná.

Nejvíce ji ocenili žáčci z I. stupně, kteří bez ostychu tančili, řádili a vytvářeli v prostorách tělocvičny nejrůznější kreace podobné tanci. O něco horší to měli vyšší ročníky, které měly v sobě velikou dávku studu a až dle inspirace učitelkami vstoupili na taneční parket. Ale nakonec jsme si ji všichni pěkně užili a zakončili tak loňský rok 2007.