Vánoční hvězda

 Ve středu 6. prosince si většina zaměstnanců a žáků naší školy odnášela domů balíček

s květinou. Pryšec nádherný, známější pod názvem vánoční hvězda, patří léta mezi typickou výzdobu vánočních domácností.
Pro nás má tato jasně červená kráska hlubší význam. Je odměnou za finanční příspěvek pro onkologicky i chronicky nemocné děti, které se léčí na Dětské klinice FN v Olomouci. Občanské sdružení Šance, které sbírku pořádá, po mnoho let pomáhá rodičům i dětem zvládnout těžké období. Co k tomu dodat? Upřímné přání, aby se všechny děti uzdravily a opět mohly zdravé řádit se svými kamarády. Všem organizátorům sbírky, zdravotníkům, kteří o malé pacienty pečují, dětem i jejich rodinám přejeme šťastné a veselé Vánoce.

Napsala: Ivana Weissová