Vánoční turnaj 2018

Dne 17. 12. 2018 se na naší škole konal již 8. ročník vánočního turnaje 4. a 5. tříd. Děvčata hrála turnaj ve vybíjené a chlapci ve florbalu.

Pořadí ve vybíjené:

1. místo 5. A

2. místo 5. B

3. místo 4. A

4. místo 4. B

Pořadí ve florbalu:

1. místo 5. B

2. místo 5. A

3. místo 4. A

4.  místo 4. B

Turnaj proběhl v bouřlivé atmosféře a děti zápasy hodně prožívaly. Děti podaly velmi dobré výkony a sportovní den si užily. Velký dík patří třídním učitelkám 4. a 5. tříd za pomoc při organizaci sportovního dne. Dík patří i vedení školy za umožnění konání vánočního turnaje a za zakoupení cen pro všechny žáky.             Jiří Boháček