Vánoční turnaj 2019

Dne 18. 12. 2019 se na naší škole konal již 9. ročník vánočního turnaje 4. a 5. tříd. Děvčata hrála turnaj ve vybíjené a chlapci ve florbalu.

Pořadí ve vybíjené:

1. místo: 5. A

2. místo: 5. B

3. místo: 4. B

4. místo: 4. A

 

Pořadí ve florbalu:

1. místo:  5. A

2. místo: 4. B

3. místo: 5. B

4. místo:  4. A

Turnaj proběhl v bouřlivé atmosféře a děti zápasy hodně prožívaly. Děti podaly velmi dobré výkony a sportovní den si užily. Velký dík patří třídním učitelkám 4. a 5. tříd za pomoc při organizaci sportovního dne. Dík patří i vedení školy za umožnění konání vánočního turnaje a za zakoupení cen pro všechny žáky.      

Jiří Boháček