Vánoční turnaj

Dne 19. 12. 2011 se na naší škole konal turnaj 4. A 5. tříd. Děvčata hrály turnaj ve vybíjené a chlapci ve florbale.

Pořadí ve vybíjené:
1) 4. A
2) 4. B
3) 5. B
4) 5. A

Pořadí ve florbalu:
1) 5. B
2) 5. A
3) 4. B
4) 4. A
Turnaj proběhl v bouřlivé atmosféře a děti zápasy velmi prožívaly. Dík patří zejména Mgr. Jiřímu Boháčkovi i třídním učitelkám za organizaci sportovního dne.