Velký dětský sportovní den

Dne 22. 9. 2022 se na naší škole konal Velký dětský sportovní den. Děti si vyzkoušely čtyři disciplíny z Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV): Trojskok z místa, přeskok přes švihadlo, hod medicinebalem a sed-leh. Po absolvování víceboje si děti vyzkoušely: hod na basketbalový koš, petanque, kuličky, střelbu na florbalovou branku, kondiční cvičení, přetahování lanem a zahrály si vybíjenou. Zároveň probíhal závod vítězů jednotlivých tříd v běhu na 50 metrů a skoku dalekém. Finále Velkého dětského sportovního dne vyvrcholilo utkáním v kopané, kdy naši žáci hráli proti sportovním osobnostem (David Rozehnal, Martin Blaha) a učitelům.

Poděkování za uspořádání dne patří: učitelům, vedení školy, žákům devátých tříd, Martinu Blahovi a Davidu Rozehnalovi.

Jiří Boháček