Velký pátek

V hodinách prvouky, vlastivědy a dějepisu jsme se u příležitosti připomínky Velikonoc vrátili zpět do začátek prvního tisíciletí našeho letopočtu. Připomněli jsme si události spojené s posledními dny Ježíše Krista a zdůraznili si jejich význam pro křesťanství.  Klíčovými hesly byla spojení jako poslední večeře, Jidášova zrada, křížová cesta, Golgota, zmrtvýchvstání… Pracovali jsme přitom také s písemným pramenem – Novým zákonem.