Vítání občánků

V sobotu 12. listopadu děti ze ŠD kroužku Mozartík vystoupily s programem u příležitosti Vítání novorozeňat na olomoucké radnici.

Žáci gratulovali formou lidových písní za doprovodu Orffových nástrojů, tancem a dramatizací básní Když narodí se maličký a Dozvěděli jsme se zrána.

Děti vystupovaly s velkým entuziasmem a odměnou jim byl potlesk s úsměvy účastníků sálu za každou částí jejich vystoupení.