Vítání občánků na olomoucké radnici

První jarní vítání občánků proběhlo v sobotu 17.března v obřadní síni olomoucké radnice.
Děti z naší školy již tradičně přivítaly nově narozené krátkým kulturním programem.
Vystoupily s básničkami a hrou na flétnu a tím zpestřily tento významný den v životě rodiny.